تبلیغات
کلمه ها - نظربازی

امارگیر حرفه ای وبلاگ و سایت

طراح قالب: آوازک

[ طراح قالب: آوازک ]

کلمه ها

هنوز برای تکلم ساده زندگی ، کلماتی هست...

نظربازی
ا
دوست شاعری دارم که معتقد است تمام شاعران طراز اول انرژی شعرشان را ازعشق می گیرند .البته نه صرفا عشقی خیالی یا عرفانی بلکه عشق به زیبارویان به همین دلیل این نوع عشق را برای کار شاعری ازلوازم ضروری می داند. بنده درتأیید حرف ایشان چنین گفته ام :

دوستی شاعر به من این طور گفت

این حکایت بر سبیل شور گفت

" هر که شاعر تر بود عاشق تر است

دائما چشم نظربازش تر است

چشم شاعربس که شد خوشگل پسند

می شوند ازبخت بد مشکل پسند

هرکجا بینند روی خوب وناز

می کنند آغوش چشم خویش باز

می پرد برق سه فاز از کله شان

می زند گرگی به جان گله شان

ذوق او تحریک خواهد شد سپس

می پرد طوطی شعرش از قفس

حکمت این چیست ای یار عزیز

تو بگو گر هستی از اهل تمیز"

ابتدا تصدیق کردم هرچه گفت

که نگفتی جان بابا حرف مفت

بعد ازآن ازسعدی آوردم مثال

آن خدای شعر در علم جمال

شیخ سعدی در جواب منکران

داد پاسخ ، اینچنین سفت وگران

" من اگر نظر حرام است بسی گناه دارم

چه کنم نمی توانم که نظر نگاه دارم "

تو مگر خود مرد شاعر نیستی ؟

شعر را از عشق خیزد چیستی

شیخ وقتی می دهد فتوا چنین

روشن است احوال ماها بعد ازاین؟

درک این معنی برای دیگران

مشکل است وبیش از حد دهان

شاعران جمله نظر بازند وتیز

برخلاف فاسدان چشم حیز

فرق حیزی ونظر بازی بدان

بعد ازآن شعر مرا از سر بخوان

هر که در علم نظر بینا نبود

شعرهایش خوشگل وزیبا نبود

هرکه زیبا بین تر او شاعرتر است

شعرهای عاشقان نغز وتر است

شاعران از عارفان آموختند

دیده را بر حسن عالم دوختند

روی زیبا مظهر حسن خداست

پس نظر کردن به زیبایان رواست

گر خدابین نیست چشمان شما

نیست بر چشم شما دیدن روا

سعدی این را قبل از اینها گفته بود

حرف حق را باید از شاعر شنود

گر تو منکر باشی این فن شریف

پس جواب توست این حرف ظریف

 کل من لم یعشق الوجه الحسن

قَرُّب الجُّلَ علیه والرسن

مثل آن شیخ بهایی بزرگ

بنده هم می گویم این حرف سترگ

اشتراک لفظ دارد این "نظر "

توخودت مختار هستی در نظر

هر چه می خواهد دلت تفسیر کن

زیر را با رو  و رو را زیر کن

چشم تیز وچشم حیزش با خودت

شعر با من چیز میزش با خودت

 

 

 

 [ شنبه 28 دی 1392 ] [ 12:55 ب.ظ ] [ حجت کرمی ]

[ نظرات() ]


مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ، اس ام اس های عاشقانه